Olejár, Marián; Olejárová, Iveta; Olejár, Martin
Ako rýchlo a dobre riešiť príklady o pohybe II. diel

Fyzikálnou, matematickou, grafickou metódou

Olejár, Marián; Olejárová, Iveta; Olejár, Martin: Ako rýchlo a dobre riešiť príklady o pohybe II. diel
kliknutím otvoríte veľký obrázok
MOC: 2.90 EUR (s DPH 10%)/ 64 Kč (s DPH 10%)
vydal: Young Scientist
edícia: Zväzky, zväzok: 2

status: na sklade, viac ako 5 kusov

jazyk: slovenský,
ISBN: 80-966946-1-8
EAN: 9788096694617
rok vydania:
formát: 105 x 150 mm
väzba: mäkká,
váha: 43 g
počet strán: 64
ilustroval:
preklad:
anotácia:
V knihe je 111 riešených úloh o pohybe fyzikálnou a matematickou metódou. V úvode sú uvedené základné pojmy a úvahy matematického a mechanického charakteru. V prvej kapitole sú vstupné príklady, ktorými sa zoznamujeme so základnými veličinami opisu pohybu: dráha, čas, rýchlosť a graf dráhy. Údaje zo zadaní úloh sú zakresľované do schém tak, aby sa zvýšila názornosť zadania. Na záver tejto kapitoly sú uvedené grafy, čo možno vyčítať či zistiť z grafu a neúplná typologizácia príkladov, vychádzajúca z potrieb pedagogickej a metodickej práce. Úlohy o pohybe sú zatriedené do učiva slovných úloh v matematike a najčastejšie riešené rovnicou o jednej neznámej, alebo sústavou dvoch rovníc o dvoch neznámych. Preto v druhej kapitole je sústredená pozornosť na fyzikálne riešenie úloh o pohybe so schematickým zobrazením údajov a vzťahov v zadaní. Kapitola 3 je venovaná matematickým riešeniam úloh o pohybe, porovnávajúc ich s fyzikálnym riešením. Kniha je určená žiakom základných a stredných škôl k výučbe, aj pre prípravu na prijímacie pohovory.

zaradenie:
odborné, matematika, fyzika