Vargová, Bohuslava
Mačka v skrýši tíši myši - Mačka andro garudo than čitkinel mišosen

Rómsko-slovenské vydanie ilustrovanej knižky poézie pre deti

Vargová, Bohuslava: Mačka v skrýši tíši myši - Mačka andro garudo than čitkinel mišosen
kliknutím otvoríte veľký obrázok
MOC: 3.99 EUR (s DPH 10%)/ (s DPH %)
vydal: KZNE
edícia: , zväzok:

status: na sklade, viac ako 5 kusov

jazyk: slovenský, rómsky,
ISBN: 978-80-968995-7-9
EAN: 9788096899579
rok vydania: 2008
formát: 150 x 210 mm
väzba: mäkká,
váha: 137 g
počet strán: 94
ilustroval:
preklad: Zeman, Viliam
anotácia:
Spisovateľka a dramatička Bohuslava Vargová, rod. Ondrušková, sa narodila 5. decembra 1951 v Trnave, kde absolvovala základnú školu a zmaturovala na SVŠ (terajšie gymnázium). Novinárstvo vyštudovala na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, kde získala aj titul PhDr., a takisto na Univerzite Komenského dostala vedeckú hodnosť CSc. z filozofie. Ako redaktorka pôsobila interne v Novej mysli a Národnom poistení, externe v Československej televízii Bratislava. Získala viacero cien a odmien v novinárskych súťažiach, vrátane Fučíkovej.rnVargová-Hábovčíková pôsobila ako vysokoškolská učiteľka na Univerzite Komenského v Bratislave a na Katedre rómskej kultúry Pedagogickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. V súčasnosti pracuje ako štatutárna zástupkyňa a predsedníčka Kultúrneho združenia národností a etník Slovenskej republiky. Vargová publikovala v novinách, časopisoch, v zborníkoch, skriptách, na internete, v televízii, rozhlase a i. V roku 1978 jej vyšlo leporelo Je to tak, a či tak? v slovenčine a v češtine a v roku 1980 v druhom vydaní. Ďalšie leporelo Žartovanky v slovenčine a češtine vydala v roku 1983. Poéziou pre dospelých debutovala v Slovenskom spisovateli v roku 1979, a to zbierkou básní Anjel stratil perie. V roku 1992 vydala knihu poézie a prózy pre deti, mládež i dospelých Rómčatá a Rómčence a Ako sa stať dievčaťom. V roku 2003 jej vyšla ďalšia básnická zbierka pre dospelých Sliepka s podstrihnutým krídlom. V roku 2007 vydala knižku básní pre deti Mačka v skrýši tíši myši a v roku 2008 knihu pre mládež i dospelých Ponášky na rómske ľudové piesne.rnPrethovibno Viliam Zeman uľila pes 21. augusta 1942 andro gav Lozorno. Jov hino lačha romana famiľejatar, kaj hine štar čhave the duj čhaja. Ochtašelberšiko fundamentalno škola kerďa Lozornate andro berš 1956 . Maškarutno sikhľarďi kerďa Požomate andro berš 1960. FFUK - Katedra andragogiky kerďa andro berš 1981 the postgradualno sikhľariben upri Filozoficko fakulta UK kaj ušidinďa titulis„doktor filozofie" ľija agor andro berš 1984. V. Zeman sja uzo thovibe fundamento Katedrake romaňi kultura uzi uči sikhľarďi Nitrate, kej kerlahi odborno asistento, nasikheder kerlahi upro Ministerstvo kulturi SR, kanak kerel upro Urado zmocnenco vladi vaš o romane komunity SR sar odborniko upri romaňi čhib, kultura, historija. Sar externo učhoškolakro sikhľardo kerlahi upri FFUK Požomate Pedagogicko fakulta.rnDr. Zeman pisinlahi (delahi avri) odbornive članki sar experto upri romani problematika andar i historija Romen, andaro dživipen Romen khere the androthemutne Roma, andro romane ľiľa. Phirlahi upro but avrethemutne odborne simpoziji the konferenciji. Zathoďa romano ando beršuno fertaľi (štvrťročník) „Romani revue", kaj sja šefredaktori. Činlahi andro ľiľa ROMA, Amaro lav, Kereka, Romano nevo ľil. Kerlahi upro avridiňipe prvotina (angluni genďi) Patočkonaskri Som Romňi, Báršonyiskre Romane avrisiťarimaske buťa, Berky Mrenica Roane giľa, prethoďa članki vaš i Serviko televizija, Ministerstvo vaš o andrano, delahi duma andro Serviko rozhlasi, sjanipakro koordinatori vaš o projekto EUROM.rnAutoris kerel sar prethovibno andri romaňi čhib, prethovibnaskero manuš, publicista.

zaradenie:
beletria, bilinguálna, rozprávky