Olejár, Marián: Olejárova encyklopédia logiky Olejár, Marián: Olejárova encyklopédia logiky
prvé vydanie: 2016 MOC: 24.90 EUR / Kč
anotácia: 1250 abecedne zoradených encyklopedických hesiel ponúka prehľad logiky od elementárnych pojmov z učiva základných a stredných škôl až po témy vysokoškolského štúdia.rnKniha je vhodná ako doplnková literatúra k základným kurzom a učebniciam, pre študentov aj odborníkov. ...
Olejár, Marián; kolektív autorov: Zbierka vzorcov z matematiky Olejár, Marián: Zbierka vzorcov z matematiky
prvé vydanie: 2014 MOC: 9.90 EUR / Kč
anotácia: Zbierka vzorcov z matematiky obsahuje na 200 stranách textu skoro všetky témy a vzorce učiva základnej a strednej školy a prvého ročníka vysokých škôl. Je rozdelená podľa jednotlivých tém a hľadanie určitého, termínu alebo vzorca uľahčuje register na konci knihy. V texte sú uvedené stovky tabuliek, náčrtov, grafov a ob ...
Nelsen, Roger B.: Důkazy beze slov I. Nelsen, Roger B.: Důkazy beze slov I.
prvé vydanie: 2012 MOC: 14.90 EUR / Kč
anotácia: Co jsou vlastně "důkazy beze slov"? Většina matematiků by se jistě shodla, že se z čistě formálního hlediska nejedná o důkazy. Na položenou otázku skutečně neexistuje jednoduchá odpověď. Čtenář se v knize setká především s obrázky a schématy, které mu pomohou porozumět řadě matematických vět a naznačí způsob jejich důk ...
Olejár, Marián; Olejárová, Iveta: Zlomky Olejár, Marián: Zlomky
prvé vydanie: 2012 MOC: 4.99 EUR / Kč
anotácia: Zlomky sú obrazným zápisom racionálnych čísel a tvoria dôležitú časť matematiky základnej školy. Historicky prvými zlomkami boli prevrátené hodnoty prirodzených čísel, ktoré umožnili ľuďom počítať nielen celé kusy, ale aj presne rozdeľovať celky na jednotlivé časti. Táto zbierka úloh obsahuje úvod do problematiky a zák ...
Olejár, Marián; Olejárová, Iveta: Percentá Olejár, Marián: Percentá
prvé vydanie: 2012 MOC: 4.99 EUR / Kč
anotácia: Téma percentá je dôležitým učivom základnej a strednej školy. Táto zbierka úloh obsahuje úvod do problematiky a základné okruhy: zápis časti celku v tvare zlomku, desatinného čísla, percenta a ich prevod; riešenie úloh cez jedno percento, percentovú časť, počet percent, základ, trojčlenku; slovné úlohy; počítanie úveru ...
Olejár, Marián; Olejárová, Iveta: Zábavná matematika a logika Olejár, Marián: Zábavná matematika a logika
prvé vydanie: 2011 MOC: 2.49 EUR / Kč
anotácia: Tento zošit je určený pre žiakov do 10 rokov, pre samostatnú prácu aj poučenie. Poučenie z histórie začína Archimedom, ktorý bol pravdepodobne najväčším matematikom a mechanikom svojej doby - v staroveku. Venuje sa aj životu mladého Carla F. Gaussa a jeho známej školskej príhode.rnNájdete tu úlohy z logiky, doplňovačie ...
Riečan, Beloslav: Príbehy o integráloch Riečan, Beloslav: Príbehy o integráloch
prvé vydanie: 2011 MOC: 7.99 EUR / Kč
anotácia: Tieto príbehy súvisia s jedným z naväčších výdobytkov ľudského myslenia všetkých čias, s diferenciálnym a integrálnym počtom. Geniálny Newtonov–Leibnizov vzorec možno pokojne prirovnať k Pytagorovej vete. Predložená publikácia si kladie za cieľ na elementárnej úrovni sprístupniť čitateľovi uvedený vzorec i niektoré jeh ...
Olejár, Marián; Olejárová, Iveta; Olejár Jr., Marián: Geometrická postupnosť Olejár, Marián: Geometrická postupnosť
prvé vydanie: 2011 MOC: 2.90 EUR / Kč
anotácia: Prvá kapitola je venovaná geometrickej postupnosti, definícii, výpočtom členov a súčtu postupnosti. V druhej kapitole sa venujeme aplikácii postupnosti na riešenie rôznych slovných úloh z praxe. Tretia kapitola je venovaná nekonečnému geometrickému radu. Elementárne poznatky o postupnostiach majú základ už v starom Egy ...
Olejár, Marián; Olejárová, Iveta: Aritmetická postupnosť I. diel Olejár, Marián: Aritmetická postupnosť I. diel
prvé vydanie: 2010 MOC: 2.90 EUR / Kč
anotácia: Elementárne poznatky o postupnostiach majú základ už v starom Egypte, Babylone a Číne. V antickom Grécku postupnostiam a nekonečným radom venovali pozornosť Euklides a Archimedes. Rozvoj súčasnej teórie sa začína od 17. storočia. Významne k tomu prispel okrem iných L. A. Cauchy (1789–1857).rnPrvá kapitola je venovaná z ...
Olejár, Marián: Johnny-Cake - Pampúšik Olejár, Marián: Johnny-Cake - Pampúšik
prvé vydanie: MOC: 0.99 EUR / 28 Kč
anotácia: ...
Olejár, Marián; Olejárová, Iveta; Olejár, Martin: Ako rýchlo a dobre riešiť príklady o pohybe I. diel Olejár, Marián: Ako rýchlo a dobre riešiť príklady o poh
prvé vydanie: MOC: 2.90 EUR / 64 Kč
anotácia: V knihe je 111 riešených úloh o pohybe fyzikálnou a matematickou metódou. V úvode sú uvedené základné pojmy a úvahy matematického a mechanického charakteru. V prvej kapitole sú vstupné príklady, ktorými sa zoznamujeme so základnými veličinami opisu pohybu: dráha, čas, rýchlosť a graf dráhy. Údaje zo zadaní úloh sú zakr ...
Olejár, Marián; Olejárová, Iveta; Olejár, Martin: Ako rýchlo a dobre riešiť príklady o pohybe II. diel Olejár, Marián: Ako rýchlo a dobre riešiť príklady o poh
prvé vydanie: MOC: 2.90 EUR / 64 Kč
anotácia: V knihe je 111 riešených úloh o pohybe fyzikálnou a matematickou metódou. V úvode sú uvedené základné pojmy a úvahy matematického a mechanického charakteru. V prvej kapitole sú vstupné príklady, ktorými sa zoznamujeme so základnými veličinami opisu pohybu: dráha, čas, rýchlosť a graf dráhy. Údaje zo zadaní úloh sú zakr ...
Olejár, Marián; Olejárová, Iveta; Olejár, Martin: Riešené úlohy o spoločnej práci Olejár, Marián: Riešené úlohy o spoločnej práci
prvé vydanie: MOC: 2.19 EUR / 64 Kč
anotácia: Kniha obsahuje 60 algoritmov a 72 vyriešených príkladov. Sú rozdelené do troch častí: súčtový typ, rozdielový typ, rôzne algoritmy. V závere je uvedená typologizácia úloh. Prvá časť je venovaná súčtovému typu úloh a má 6 kapitol: prvá obsahuje úlohy o spoločnej práci pri neznámom trvaní spoločnej práce rovnej 1, druhá ...
Olejár, Marián; Olejárová, Iveta; Olejár, Martin: Logaritmické rovnice I. diel Olejár, Marián: Logaritmické rovnice I. diel
prvé vydanie: MOC: 2.90 EUR / 64 Kč
anotácia: Kniha obsahuje 555 vyriešených príkladov. V predslove sa rozoberajú pojmy a vzťahy vedúce k logaritmu a logaritmickej rovnici. V prvom diely je uvedených niekoľko typov logaritmických rovníc tak, aby študent dokázal sám danú problematiku naštudovať. Typ A má tvar loga x = y, kde výpočet robíme pomocou rovnice x = ay. Z ...
Olejár, Marián; Olejárová, Iveta: Logaritmické rovnice II. diel Olejár, Marián: Logaritmické rovnice II. diel
prvé vydanie: MOC: 2.90 EUR / 64 Kč
anotácia: Kniha je pokračovaním Logaritmických rovníc I. diel, obtiažnejšimi príkladmi, ktoré sa vyskytujú pri maturitách a na prijímacích pohovoroch na vysoké školy. Je tam 250 vyriešených príkladov. Predslov sa venuje pojmom a úvodná kapitola riešeniam príkladov s priamym použitím definície logaritmu. Kapitola jedna obsahuje p ...
Olejár, Marián; kolektív autorov: Zbierka vzorcov z matematiky Olejár, Marián: Zbierka vzorcov z matematiky
prvé vydanie: MOC: 7.3 EUR / 212 Kč
anotácia: Zbierka vzorcov z matematiky obsahuje na 200 stranách textu skoro všetky témy a vzorce učiva základnej a strednej školy a prvého ročníka vysokých škôl. Je rozdelená podľa jednotlivých tém a hľadanie určitého, termínu alebo vzorca uľahčuje register na konci knihy. V texte sú uvedené stovky tabuliek, náčrtov, grafov a ob ...
Olejár, Marián; Olejárová, Iveta: Derivácie I. diel Olejár, Marián: Derivácie I. diel
prvé vydanie: MOC: 2.90 EUR / 64 Kč
anotácia: Kniha obsahuje 600 vyriešených príkladov, kde sa precvičujú základné pravidlá derivovania elementárnych funkcií. Ak sa sústredíme na šesť pravidiel derivovania a okolo dvadsiatich funkcií, spravidla začínajúci má dočasný zmätok. Odstraňujeme ho metódou postupného priberania pravidiel a funkcií v málo sa meniacich zadan ...
Olejár, Marián; Olejárová, Iveta: Integrály, I. diel Olejár, Marián: Integrály, I. diel
prvé vydanie: MOC: 2.90 EUR / 64 Kč
anotácia: Kniha patrí do série študijných pomôcok vysokoškolskej matematiky. Obsahuje 270 vyriešených príkladov a má pokračovanie v druhom diely, zväzok 26. Tradične sa učí najprv neurčitý integrál ako súbor pravidiel a integrálov z elementárnych funkcií. V knihe je zvolený postup súčasného vysvetľovania oboch tém. Často podinte ...
Olejár, Marián; Olejárová, Iveta: Exponenciálne rovnice I. diel Olejár, Marián: Exponenciálne rovnice I. diel
prvé vydanie: MOC: 2.90 EUR / 64 Kč
anotácia: ...
Olejár, Marián; Olejárová, Iveta: Exponenciálne rovnice II. diel Olejár, Marián: Exponenciálne rovnice II. diel
prvé vydanie: MOC: 2.90 EUR / 64 Kč
anotácia: Obsahuje 320 vyriešených príkladov a je pokračovaním prvého dielu, zväzok 8. V kapitole šesť upravujeme členy ľavej strany rovnice na jeden základ, pretože na pravej strane je vhodné číslo, ktoré sa dá upraviť na ten istý základ. Pomocou algoritmu: ak sú základy rovnaké, tak sú rovnaké exponenty, získavame riešenie. V ...
Olejár, Marián; Olejárová, Iveta; Olejár, Martin: Mechanika 1 Olejár, Marián: Mechanika 1
prvé vydanie: MOC: 2.90 EUR / 64 Kč
anotácia: ...
Olejár, Marián; Olejárová, Iveta: Kvadratické rovnice I.diel Olejár, Marián: Kvadratické rovnice I.diel
prvé vydanie: MOC: 2.90 EUR / 64 Kč
anotácia: ...
Olejár, Marián; Olejárová, Iveta; Olejár, Martin: Limity I. diel Olejár, Marián: Limity I. diel
prvé vydanie: MOC: 2.90 EUR / 64 Kč
anotácia: Zväzok obsahuje 853 vyriešených príkladov. Limity, ako vstupný pojem do diferenciálneho a integrálneho počtu, často robí značné problémy študujúcim. Je to preto, že v zápise a v argumente je veľa položiek, ktoré je potrebné postrehnúť, aby bol výpočet správny. Ak študujúci postupuje od príkladu k príkladu, má možnosť z ...
Olejár, Marián; Olejárová, Iveta: Kombinatorika I. diel Olejár, Marián: Kombinatorika I. diel
prvé vydanie: MOC: 2.90 EUR / 64 Kč
anotácia: Kniha obsahuje 600 vyriešených príkladov v 6. kapitolách. Na druhej strane obálky je pokračovanie pravidiel derivovania z Derivácii I. diel, zväzok 6, pre zložitejšie prípady. Kapitola jedna obsahuje jednoduché pravidlá z prvého dielu aplikované na vhodných príkladoch. Druhá kapitola je venovaná derivácii zloženej funk ...
Olejár Jr., Marián; Olejárová, Iveta: Kvadratické rovnice II. diel Olejár Jr., Marián: Kvadratické rovnice II. diel
prvé vydanie: MOC: 2.90 EUR / 64 Kč
anotácia: Kniha je pokračovaním Kvadratických rovníc I. diel s 560 vyriešenými príkladmi, čo spolu s II. dielom tvorí 1030 vyriešených príkladov. V jedenástej kapitole riešime kvadratické rovnice s kladným diskriminantom dosadením koeficientov do vzorca a tak získavame dva rôzne reálne korene. V dvanástej kapitole diskriminant j ...
Olejár, Martin; Olejárová, Iveta: Graf funkcie I. diel Olejár, Martin: Graf funkcie I. diel
prvé vydanie: MOC: 2.90 EUR / 64 Kč
anotácia: Obsahuje 650 grafov funkcií rozdelených do 7. kapitol. V prvej kapitole sú grafy konštantných funkcií a grafy rovnobežiek s y osou. Každý graf má svoje meno, ktorým je jeho matematický zápis pomocou nezávisle premennej x a závisle premennej y, resp. f(x). V druhej kapitole sú grafy lineárnej funkcie y = ax + b, kde pri ...
Olejár, Marián; Olejárová, Iveta: Derivácie II. diel Olejár, Marián: Derivácie II. diel
prvé vydanie: MOC: 2.90 EUR / 64 Kč
anotácia: Kniha obsahuje 600 vyriešených príkladov v 6. kapitolách. Na druhej strane obálky je pokračovanie pravidiel derivovania z Derivácii I. diel, zväzok 6, pre zložitejšie prípady. Kapitola jedna obsahuje jednoduché pravidlá z prvého dielu aplikované na vhodných príkladoch. Druhá kapitola je venovaná derivácii zloženej funk ...
Olejár, Marián; Olejárová, Iveta: Geometria Olejár, Marián: Geometria
prvé vydanie: MOC: 2.92 EUR / 85 Kč
anotácia: ...
Olejár, Marián; Olejárová, Iveta: Limity II. diel Olejár, Marián: Limity II. diel
prvé vydanie: MOC: 2.90 EUR / 64 Kč
anotácia: Je pokračovaním Limit, 1. diel, zväzok 12 a obsahuje ďalších 7 kapitol a 450 vyriešených príkladov. V 1. kapitole sa opakujú niektoré pravidlá a metódy počítania limit z prvého dielu. Kapitola 2 je venovaná výpočtu limit racionalizáciou, kde mocniny z funkcii vhodne odstraňujeme tak, aby sa výpočet vhodne zjednodušil. ...
Olejár, Marián; Olejárová, Iveta: Výrazy I. diel Olejár, Marián: Výrazy I. diel
prvé vydanie: MOC: 2.90 EUR / 64 Kč
anotácia: Kniha obsahuje 980 vyriešených príkladov v desiatich kapitolách. Žiak sa s výrazmi stretáva už od prvého ročníka základnej školy, počas štúdia na strednej a vysokej škole, ale aj počas celoživotnej praxe. Výraz obsahuje číslice (0, 1, 2, ... , 9), konštanty (a, b, c, ...), premenné (x, y, ...), znaky pre operácie (+, - ...
Olejár, Marián; Olejárová, Iveta: Diferenciálne rovnice I. diel Olejár, Marián: Diferenciálne rovnice I. diel
prvé vydanie: MOC: 2.90 EUR / 64 Kč
anotácia: Kniha v štyroch kapitolách obsahuje 160 vyriešených príkladov. Diferenciálna rovnica je taká rovnica, ktorá obsahuje derivácie prvého alebo vyšších rádov jednej premennej vzhľadom na druhú premennú. Ak riešime diferenciálnu rovnicu, tak hľadáme takú funkciu, ktorá po dosadení do zadania mu vyhovuje. Keďže integrácia je ...
Olejár, Marián; Olejárová, Iveta: Výrazy II. diel Olejár, Marián: Výrazy II. diel
prvé vydanie: MOC: 2.90 EUR / 64 Kč
anotácia: Sú pokračovaním Výrazov I. diel, zväzok 18. Výrazy II. obsahujú 680 vyriešených príkladov v 8. kapitolách. V kapitole 1 sú na obrázkoch znázornené algebraické vzťahy druhej a tretej mocniny z jednočlena, dvojčlena a trojčlena. Druhá kapitola sa sústreďuje na príklady mocnín dvojčlenov. Rôzne obmeny dosadení čísla, prem ...
Olejár, Marián; Olejárová, Iveta: Definičný obor funkcií I. diel Olejár, Marián: Definičný obor funkcií I. diel
prvé vydanie: MOC: 2.90 EUR / 64 Kč
anotácia: Zväzok obsahuje 853 vyriešených príkladov. Limity, ako vstupný pojem do diferenciálneho a integrálneho počtu, často robí značné problémy študujúcim. Je to preto, že v zápise a v argumente je veľa položiek, ktoré je potrebné postrehnúť, aby bol výpočet správny. Ak študujúci postupuje od príkladu k príkladu, má možnosť z ...
Olejár, Marián; Olejárová, Iveta: Goniometrické rovnice I. diel Olejár, Marián: Goniometrické rovnice I. diel
prvé vydanie: MOC: 2.90 EUR / 64 Kč
anotácia: ...
Olejár, Marián; Olejárová, Iveta: Goniometrické rovnice II. diel Olejár, Marián: Goniometrické rovnice II. diel
prvé vydanie: MOC: 2.90 EUR / 64 Kč
anotácia: ...
Olejár, Marián; Olejárová, Iveta: Pravdepodobnosť I. diel Olejár, Marián: Pravdepodobnosť I. diel
prvé vydanie: MOC: 2.90 EUR / 64 Kč
anotácia: Úvodná kapitola je venovaná vstupným pojmom z pravdepodobnosti tak, že sú interpretované či ozrejmované na jednoduchých príkladoch. Vyťahovaním niekoľkých vecí z osudia, nádoby či kontajnera je venovaná druhá kapitola. Pomocou názornosti, vypisovaním možností a kombinatorickým zápisom riešení, si vytvárame predpoklad p ...
Olejár, Marián; Olejárová, Iveta: Lineárne rovnice I. diel Olejár, Marián: Lineárne rovnice I. diel
prvé vydanie: MOC: 2.90 EUR / 64 Kč
anotácia: Kniha obsahuje asi 500 vyriešených príkladov v desiatich kapitolách. Lineárne rovnice je téma, kde učiaci sa stretáva s novým druhom matematických objektov a kde zápisy rovníc sa komplikujú a množia. V knihe sú akceptované tieto zvláštnosti tak, že žiak pri prechode od príkladu k príkladu, od kapitoly ku kapitole na ma ...
Olejár, Marián; Olejárová, Iveta; Olejár Jr., Marián: Integrály, II. diel Olejár, Marián: Integrály, II. diel
prvé vydanie: MOC: 2.90 EUR / 64 Kč
anotácia: Integrály II. diel sú pokračovaním Integrálov I. diel, Zväzok 7. Integrály II. obsahujú geometrické aplikácie určitého integrálu. V kapitole 7 sa na príkladoch rozoberá ako kladnosť, resp. zápornosť funkcie na danom intervale ovplyvňuje výsledok integrovania. Je tam uvedený klasický príklad integrovania funkcie sin x n ...
Olejár, Marián: Komplexné čísla Olejár, Marián: Komplexné čísla
prvé vydanie: MOC: 2.90 EUR / 64 Kč
anotácia: Je zbierka 252 vyriešených príkladov a obsahuje 8 kapitol. V prvej kapitole sa rozoberá hierarchia čísel počnúc prirodzenými a končiac komplexnými číslami. Sú tu definície pojmov z oblasti komplexných čísel. V druhej kapitole sú príklady na sčítanie komplexných čísel s ich geometrickou konštrukciou. V tretej kapitole i ...
Olejár, Marián; Olejár Jr., Marián: Kužeľosečky 1 - Kružnica Olejár, Marián: Kužeľosečky 1 - Kružnica
prvé vydanie: MOC: 2.90 EUR / 64 Kč
anotácia: Zbierka 114 vyriešených príkladov v rozsahu stredoškolského učiva začína klasifikáciou kužeľosečiek. Na úlohy stredového tvaru rovnice kružnice nadväzujú úlohy na všeobecný tvar rovnice kružnice. Transformáciu všeobecného tvaru rovnice kružnice na stredový tvar sa realizuje úpravou na štvorec, kde sa určuje stred a pol ...
Olejár, Marián; Olejárová, Iveta: Kužeľosečky 2 - Elipsa Olejár, Marián: Kužeľosečky 2 - Elipsa
prvé vydanie: MOC: 2.90 EUR / 64 Kč
anotácia: ...
Olejár, Marián; Olejárová, Iveta: Kužeľosečky 3 - Hyperbola Olejár, Marián: Kužeľosečky 3 - Hyperbola
prvé vydanie: MOC: 2.90 EUR / 64 Kč
anotácia: ...
Olejár, Marián; Olejárová, Iveta: Lineárne nerovnice 1 Olejár, Marián: Lineárne nerovnice 1
prvé vydanie: MOC: 2.90 EUR / 64 Kč
anotácia: ...
Olejár, Marián; Olejárová, Iveta: Lineárne nerovnice s absolútnou hodnotou 1. Olejár, Marián: Lineárne nerovnice s absolútnou hodnotou
prvé vydanie: MOC: 2.90 EUR / 64 Kč
anotácia: ...
Olejár, Marián; Olejárová, Iveta: Zbierka vzorcov z fyziky Olejár, Marián: Zbierka vzorcov z fyziky
prvé vydanie: MOC: 9.49 EUR / 276 Kč
anotácia: Zbierka vzorcov z fyziky na 280 stranách obsahuje skoro všetky témy a vzorce učiva základnej, strednej a čiastočne aj úvod do vysokoškolskej fyziky. Obsah knihy je rozdelený do 33 tém a v závere je register, pomocou ktorého možno nájsť príslušný pojem, vzťah alebo oblasť fyziky. V texte sa nachádza aj niekoľko stovák o ...
Olejár, Marián; kolektív autorov: Olejárova encyklopédia matematiky Olejár, Marián: Olejárova encyklopédia matematiky
prvé vydanie: MOC: 14.61 EUR / 424 Kč
anotácia: Na 268 stranách obsahuje viac ako 1050 hesiel základných pojmov matematiky abecedne usporiadaných, v dvoch stĺpcoch formátu A5. Štúdium matematiky v najprísnejšej norme či podobe má za cieľ budovať vedecké teórie o pojmových štruktúrach a skúmanie relácií medzi nimi. Človek vyjadrujúci sa o istej oblasti reality presne ...
Olejár, Marián; kolektív autorov: Albert Einstein, časť 1. Olejár, Marián: Albert Einstein, časť 1.
prvé vydanie: MOC: 2.92 EUR / 85 Kč
anotácia: ...
Olejár, Marián; Olejárová, Iveta: Populárny slovník modernej fyziky Olejár, Marián: Populárny slovník modernej fyziky
prvé vydanie: MOC: 2.92 EUR / Kč
anotácia: Kladie si za úlohu sprístupniť niektoré odborné termíny, či pojmy posledného obdobia fyziky a kozmológie. Tie vďaka internetu, televízii a sci-fi literatúry rýchlo prechádzajú do prirodzených jazykov a udomácňujú sa, čo si vyžaduje kodifikáciu. Úlohou populárnych slovníkov je zložitý pojem či problém vedy zjednodušiť a ...
Olejár, Marián; kolektív autorov: Veda o štáte Olejár, Marián: Veda o štáte
prvé vydanie: MOC: 2.92 EUR / 85 Kč
anotácia: V knihe je uvedená paradigma vedy ako celku, ako systém P,S,V,t aj v schematickej podobe. Veda o štáte je tu predkladaná ako komplexná vedecká disciplína, resp. konglomerát vied v ktorom sú participujúce vedecké disciplíny: ekonomické vedy, veda o práve, psychosociálne vedy, atď. Teda tradičné spojenie teória štátu a p ...
Olejár, Marián; Olejárová, Iveta: Zábavná matematika a logika Olejár, Marián: Zábavná matematika a logika
prvé vydanie: MOC: 1.46 EUR / Kč
anotácia: Zošit 1 je určený pre žiakov do 10 rokov, pre samostatnú prácu aj poučenie. Poučenie z histórie začína Archimedom, ktorý bol pravdepodobne najväčším matematikom a mechanikom svojej doby - v staroveku. Prvá úloha je venovaná píleniu polien a zisťovaniu počtu klátikov. Druhá, určeniu o koľko viac priamok prechádza piatim ...
Olejár, Marián; Olejárová, Iveta: Algebra 1 Olejár, Marián: Algebra 1
prvé vydanie: MOC: 2.95 EUR / 85 Kč
anotácia: ...
Olejár, Marián; Olejárová, Iveta: Algebra 2 Olejár, Marián: Algebra 2
prvé vydanie: MOC: 2.92 EUR / 85 Kč
anotácia: ...
Olejár, Marián; Olejárová, Iveta: Matematika 2 Olejár, Marián: Matematika 2
prvé vydanie: MOC: 2.92 EUR / Kč
anotácia: ...
Olejár, Marián; Olejárová, Iveta: Testy z matematiky pre 6. ročník Olejár, Marián: Testy z matematiky pre 6. ročník
prvé vydanie: MOC: 2.92 EUR / 85 Kč
anotácia: ...
Olejár, Marián; Olejárová, Iveta; Olejár, Martin: Matematika 1 Olejár, Marián: Matematika 1
prvé vydanie: MOC: 2.92 EUR / 85 Kč
anotácia: ...
Olejár, Marián; Olejárová, Iveta: Fyzika 1 stredoškolská Olejár, Marián: Fyzika 1 stredoškolská
prvé vydanie: MOC: 2.92 EUR / 85 Kč
anotácia: ...
Olejár, Marián; Olejárová, Iveta: Otázky a odpovede z fyziky 1 Olejár, Marián: Otázky a odpovede z fyziky 1
prvé vydanie: MOC: 2.92 EUR / 85 Kč
anotácia: ...
Olejár, Marián; Olejárová, Iveta: Fyzika 1 Olejár, Marián: Fyzika 1
prvé vydanie: MOC: 2.92 EUR / 85 Kč
anotácia: ...
Olejár, Marián; Olejárová, Iveta: Fyzika 2 Olejár, Marián: Fyzika 2
prvé vydanie: MOC: 2.92 EUR / Kč
anotácia: ...
Olejár, Marián; kolektív autorov: Úvod do vedy, kniha 1 Olejár, Marián: Úvod do vedy, kniha 1
prvé vydanie: MOC: 3.29 EUR / Kč
anotácia: ...
Olejár, Marián; Olejárová, Iveta: Matematika 1 do prímy Olejár, Marián: Matematika 1 do prímy
prvé vydanie: MOC: 2.92 EUR / 85 Kč
anotácia: ...
Olejár, Marián; kolektív autorov: Štruktúra vedy, kniha 1 Olejár, Marián: Štruktúra vedy, kniha 1
prvé vydanie: MOC: 2.92 EUR / Kč
anotácia: V slovníkoch a encyklopédiách nenachádzame jednotnú definíciu vedy. Na otázku: Čo je veda? spravidla odpovedáme výsledkami techniky. Ak chceme dať presnejšiu charakteristiku vedy, či niektorej vedeckej disciplíny, vtedy je rozumné skúmať štruktúru poznávania, štruktúru vedeckého poznávania, resp. štruktúru vedy. V knih ...
Olejár, Marián; Olejárová, Iveta; Olejár, Marián Jr.: Lineárne rovnice s parametrom I. diel Olejár, Marián: Lineárne rovnice s parametrom I. diel
prvé vydanie: MOC: 2.90 EUR / 85 Kč
anotácia: ...