Olejár, Marián: Olejárova encyklopédia logiky Olejár, Marián: Olejárova encyklopédia logiky
prvé vydanie: 2016 MOC: 24.90 EUR / Kč
anotácia: 1250 abecedne zoradených encyklopedických hesiel ponúka prehľad logiky od elementárnych pojmov z učiva základných a stredných škôl až po témy vysokoškolského štúdia.rnKniha je vhodná ako doplnková literatúra k základným kurzom a učebniciam, pre študentov aj odborníkov. ...
Olejár, Marián; kolektív autorov: Zbierka vzorcov z matematiky Olejár, Marián: Zbierka vzorcov z matematiky
prvé vydanie: 2014 MOC: 9.90 EUR / Kč
anotácia: Zbierka vzorcov z matematiky obsahuje na 200 stranách textu skoro všetky témy a vzorce učiva základnej a strednej školy a prvého ročníka vysokých škôl. Je rozdelená podľa jednotlivých tém a hľadanie určitého, termínu alebo vzorca uľahčuje register na konci knihy. V texte sú uvedené stovky tabuliek, náčrtov, grafov a ob ...
Nelsen, Roger B.: Důkazy beze slov I. Nelsen, Roger B.: Důkazy beze slov I.
prvé vydanie: 2012 MOC: 14.90 EUR / Kč
anotácia: Co jsou vlastně "důkazy beze slov"? Většina matematiků by se jistě shodla, že se z čistě formálního hlediska nejedná o důkazy. Na položenou otázku skutečně neexistuje jednoduchá odpověď. Čtenář se v knize setká především s obrázky a schématy, které mu pomohou porozumět řadě matematických vět a naznačí způsob jejich důk ...
Olejár, Marián; Olejárová, Iveta: Zlomky Olejár, Marián: Zlomky
prvé vydanie: 2012 MOC: 4.99 EUR / Kč
anotácia: Zlomky sú obrazným zápisom racionálnych čísel a tvoria dôležitú časť matematiky základnej školy. Historicky prvými zlomkami boli prevrátené hodnoty prirodzených čísel, ktoré umožnili ľuďom počítať nielen celé kusy, ale aj presne rozdeľovať celky na jednotlivé časti. Táto zbierka úloh obsahuje úvod do problematiky a zák ...
Olejár, Marián; Olejárová, Iveta: Percentá Olejár, Marián: Percentá
prvé vydanie: 2012 MOC: 4.99 EUR / Kč
anotácia: Téma percentá je dôležitým učivom základnej a strednej školy. Táto zbierka úloh obsahuje úvod do problematiky a základné okruhy: zápis časti celku v tvare zlomku, desatinného čísla, percenta a ich prevod; riešenie úloh cez jedno percento, percentovú časť, počet percent, základ, trojčlenku; slovné úlohy; počítanie úveru ...
Olejár, Marián; Olejárová, Iveta: Zábavná matematika a logika Olejár, Marián: Zábavná matematika a logika
prvé vydanie: 2011 MOC: 2.49 EUR / Kč
anotácia: Tento zošit je určený pre žiakov do 10 rokov, pre samostatnú prácu aj poučenie. Poučenie z histórie začína Archimedom, ktorý bol pravdepodobne najväčším matematikom a mechanikom svojej doby - v staroveku. Venuje sa aj životu mladého Carla F. Gaussa a jeho známej školskej príhode.rnNájdete tu úlohy z logiky, doplňovačie ...
Riečan, Beloslav: Príbehy o integráloch Riečan, Beloslav: Príbehy o integráloch
prvé vydanie: 2011 MOC: 7.99 EUR / Kč
anotácia: Tieto príbehy súvisia s jedným z naväčších výdobytkov ľudského myslenia všetkých čias, s diferenciálnym a integrálnym počtom. Geniálny Newtonov–Leibnizov vzorec možno pokojne prirovnať k Pytagorovej vete. Predložená publikácia si kladie za cieľ na elementárnej úrovni sprístupniť čitateľovi uvedený vzorec i niektoré jeh ...
Olejár, Marián; Olejárová, Iveta; Olejár Jr., Marián: Geometrická postupnosť Olejár, Marián: Geometrická postupnosť
prvé vydanie: 2011 MOC: 2.90 EUR / Kč
anotácia: Prvá kapitola je venovaná geometrickej postupnosti, definícii, výpočtom členov a súčtu postupnosti. V druhej kapitole sa venujeme aplikácii postupnosti na riešenie rôznych slovných úloh z praxe. Tretia kapitola je venovaná nekonečnému geometrickému radu. Elementárne poznatky o postupnostiach majú základ už v starom Egy ...
Olejár, Marián; Olejárová, Iveta: Aritmetická postupnosť I. diel Olejár, Marián: Aritmetická postupnosť I. diel
prvé vydanie: 2010 MOC: 2.90 EUR / Kč
anotácia: Elementárne poznatky o postupnostiach majú základ už v starom Egypte, Babylone a Číne. V antickom Grécku postupnostiam a nekonečným radom venovali pozornosť Euklides a Archimedes. Rozvoj súčasnej teórie sa začína od 17. storočia. Významne k tomu prispel okrem iných L. A. Cauchy (1789–1857).rnPrvá kapitola je venovaná z ...
Šándor, Ján: Róm a svet Šándor, Ján: Róm a svet
prvé vydanie: 2010 MOC: 3.99 EUR / Kč
anotácia: Róm a svet, šiesta kniha rómskeho spisovateľa, je pokračovaním autorovej poviedkovej tvorby. Dotvrdzuje jeho schopnosti fabulovať, citlivosť, vnímavosť. Malé podnety na Šándora pôsobia tak silno, že skutočnosť zo všednosti cez neho prechádza do dramaticky vypichnutého deja, citovej exaltovanosti. To práve rezonuje s ró ...
Vargová, Bohuslava: Smrť vás uzdraví; Nemocnica na Cajle Vargová, Bohuslava: Smrť vás uzdraví; Nemocnica na Cajle
prvé vydanie: 2010 MOC: 5.99 EUR / Kč
anotácia: Bohuslava Vargová je jedným z výnimočných autorov a ľudí, ktorých slovenská literatúra má. Nezatvára oči pred nijakými človečími slabosťami, nemocami, radosťami. Lebo jej skutočnosť fantázie je hlboko prežitá, precítená, vlastná, a pritom i odpozeraná, pretavená a posunutá ďalej. V celej svojej doterajšej tvorbe podáva ...
Vargová, Bohuslava; kolektív autorov: Jeden deň v našej dielni Vargová, Bohuslava: Jeden deň v našej dielni
prvé vydanie: 2009 MOC: 3.99 EUR / 116 Kč
anotácia: Jeden deň v našej dielni sa už roky zmohonásobuje zvnútornenou tvorivosťou členov literárno-divadelnej dielne Rozhľady Kultúrneho združenia národností a etník Slovenskej republiky. A práve v tomto zborníku sa zameral na najnovšie sebavyjadrenie autorov dielne predovšetkým z mestskej časti Bratislava-Rača, ale aj iných ...
Martincová, Mária: Väznená Martincová, Mária: Väznená
prvé vydanie: 2009 MOC: 3.99 EUR / Kč
anotácia: ...
Šándor, Ján: Paramisi - Príbeh Šándor, Ján: Paramisi - Príbeh
prvé vydanie: 2009 MOC: 3.99 EUR / Kč
anotácia: Rómsky rozprávkár a prozaik Ján Šándor vydáva predkladanú knihu po predchádzajúcich štyroch: Rómsky sen, Ciglianka, Anjel baníkov a Čierna ruža. Jeho tvorba sa vyznačuje rozprávačským talentom, schopnosťou fabulácie, hlbokým načieraním do živého rómskeho folklóru. Niekoľkokrát sa už ocitla na javisku - Divadla Romathan ...
Šípková, Ružena: Nemám nič proti realite Šípková, Ružena: Nemám nič proti realite
prvé vydanie: 2009 MOC: 3.99 EUR / Kč
anotácia: Ružena Šípková sa narodila 10. októbra 1977 v Myjave. Blízky vzťah má k Trnavskému samosprávnemu kraju, a to zvlášť k Seredi, kde žije jej matka. Autorka zmaturovala na Dievčenskej odbornej škole v Starej Turej v odbore Obchod a podnikanie v roku 1997. Neskôr si urobila štátnicu z nemeckého jazyka, navštevuje kurz angl ...
Vargová, Bohuslava: Variácie a ponášky Vargová, Bohuslava: Variácie a ponášky
prvé vydanie: 2009 MOC: 3.99 EUR / Kč
anotácia: Niet vari na svete kreatívnejšieho, poetickejšieho, citovejšieho národa ako sú Rómovia. Nemožno ich posudzovať podlá niektorých skutkov, netreba ich posudzovať podľa "neprispôsobivosti", skúsme sa pozrieť hlbšie do ich duše, počúvať ich lásku a vidieť ich bôľ... Aj toto sa pokúša vyjadriť v tejto svojej deviatej knižke ...
Kozma, Jozef: Chlapec a život Kozma, Jozef: Chlapec a život
prvé vydanie: 2009 MOC: 3.99 EUR / Kč
anotácia: Prozaický debut Jozefa Kozmu s humorným nádychom podáva pohľad na detstvo, dospievanie a mladosť chlapca - muža, ktorý postupne prechádza z rómskej osady do života medzi „bielymi" na Slovensku i v Čechách. Na témach, životných a nezabudnuteľných postavách sa neraz zasmejeme i zamyslíme nad hĺbkou človečenského prežívan ...
Pisarská, Ľudmila: Vedľa mňa kráča slnko Pisarská, Ľudmila: Vedľa mňa kráča slnko
prvé vydanie: 2009 MOC: 3.99 EUR / Kč
anotácia: Ľudmila Pisarská, rodená Ondrušková, sa narodila 22. februára 1933 v Trnave ako prvé zo šiestich detí, ktoré všetky dobre vládnu perom. Jej sestra poetka, spisovateľka a dramatička Bohuslava Vargová vydala osem kníh a ďalšia sestra Eva Kopúnková vydala päť kníh. Ľ. Pisarská 38 rokov pracovala v zdravotníctve, zväčša v ...
Stone, Jeff : Had Stone, Jeff : Had
prvé vydanie: 2008 MOC: 8.27 EUR / Kč
anotácia: S nepriateľom v pätách utekajú traja kangzhenskí mnísi do slávneho chrámu Šaolin a dúfajú, že tam nájdu útočisko. Po príchode však zistia, že aj Šaolin bol zničený. Neskôr sa traja mnísi dopočujú o gangu banditov, ktorých vodca často navštevoval Kangzhen. Možno pozná aj tajomstvo ich osudu... ...
Stone, Jeff : Žeriav Stone, Jeff : Žeriav
prvé vydanie: 2008 MOC: 8.27 EUR / Kč
anotácia: Legenda pokračuje: Kanghzenský mladý Drak sa stratil a malú Opicu zajali! Teraz sa Tiger, Had a Žeriav vybrali po prúde Žltej rieky, aby po nich pátrali. Cesta vedie do tmavého podsvetia nebezpečného mesta. Traja mladí záchranári nevedia o tom, že ich najmladší brat slúži v bezcitnej pasci ako návnada a oni sami môžu č ...
Vargová, Bohuslava: Mačka v skrýši tíši myši - Mačka andro garudo than čitkinel mišosen Vargová, Bohuslava: Mačka v skrýši tíši myši - Mačka andro g
prvé vydanie: 2008 MOC: 3.99 EUR / Kč
anotácia: Spisovateľka a dramatička Bohuslava Vargová, rod. Ondrušková, sa narodila 5. decembra 1951 v Trnave, kde absolvovala základnú školu a zmaturovala na SVŠ (terajšie gymnázium). Novinárstvo vyštudovala na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, kde získala aj titul PhDr., a takisto na Univerzite Komenskéh ...
Clemsonová, Wendy; Clemson, David; Noble, Jonathan: Čo musí vedieť pilot Jumbo-jetu Clemsonová, Wendy: Čo musí vedieť pilot Jumbo-jetu
prvé vydanie: 2007 MOC: 4.28 EUR / Kč
anotácia: AKO JE MOŽNÉ, ŽE MATEMATIKA V TEJTO KNIHE JE TAKÁ ZÁBAVNÁ? Pretože toto je jediná kniha, v ktorej si školák precvičuje matematiku a zároveň je PILOTOM JUMBO-JETU! Zistíš, ako sa dá školská matematika použiť pri riadení Jumbo-jetu, vyriešiš zábavné úlohy, pomocou ktorých si precvičíš vedomosti z matematiky, použiješ úda ...
Stone, Jeff: Opica Stone, Jeff: Opica
prvé vydanie: 2007 MOC: 8.27 EUR / Kč
anotácia: Odvaha, rýchlosť, sebakontrola, umenie boja! To všetko ponúka nová edícia Legendy bojových umení. Päť mladých bojovných mníchov prežilo zničenie Kangzhenského kláštora. Každý z nich je majstrom kung-fu v štýle zvieraťa, ktorého meno nosí. Ušli do lesa a sú rozhodnutí riadiť sa pokynmi svojho Veľmajstra - hľadať tajomst ...
Stone, Jeff: Tiger Stone, Jeff: Tiger
prvé vydanie: 2007 MOC: 8.27 EUR / Kč
anotácia: Odvaha, rýchlosť, sebakontrola, umenie boja! To všetko ponúka nová edícia Legendy bojových umení. Po zničení Kangzhenského kláštora v Číne zostalo nažive iba päť mladých bojovných mníchov. Každý mal meno po zvierati - tiger, opica, had, žeriav, drak, - pretože každý z nich bol najmladším majstrom bojového umenia v štýl ...
Clemsonová, Wendy; Clemson, David; Noble, Jonathan: Čo musí vedieť pilot formuly 1 Clemsonová, Wendy: Čo musí vedieť pilot formuly 1
prvé vydanie: 2007 MOC: 4.28 EUR / Kč
anotácia: AKO JE MOŽNÉ, ŽE MATEMATIKA V TEJTO KNIHE JE TAKÁ ZÁBAVNÁ? Pretože toto je jediná kniha, v ktorej si školák precvičuje matematiku a zároveň je pilotom FORMULY 1! Zistíš, ako sa dá školská matematika použiť pri riadení formuly 1, vyriešiš zábavné úlohy, pomocou ktorých si precvičíš vedomosti z matematiky, použiješ údaje ...
Radcliffe, Elizabeth S.: Hume Radcliffe, Elizabeth S.: Hume
prvé vydanie: 2005 MOC: 6.6 EUR / Kč
anotácia: DAVID HUME (1711 – 1776) je nepochybne najvplyvnejším filozofom tradície britského empirizmu, ktorá pred metafyzickými špekuláciami uprednostňovala pozorovanie a indukciu. Medzi Humovým životom a obsahom jeho myšlienok je pozoruhodná zhoda. Na svoju dobu mal radikálne názory a tvrdo bojoval, aby ich mohol prezentovať v ...
Hahn, Stephen: Derrida Hahn, Stephen: Derrida
prvé vydanie: 2005 MOC: 6.6 EUR / Kč
anotácia: Jacques Derrida (1930-2004) byl jedním z nejvýznamnější filozofů druhé poloviny 20. století. Jeho teorie dekonstrukce ovlivnila dvě generace filozofů, literárních vědců a politologů. Kniha přitažlivým způsobem přibližuje základní myšlenky Derridova díla. ...
Kaye, Sharon M.; Thomson, Paul: Augustin Kaye, Sharon M.: Augustin
prvé vydanie: 2005 MOC: 6.6 EUR / Kč
anotácia: Augustín (354-430), biskup v meste Hippo, teológ a filozof, vyhlásený za učiteľa Cirkvi. Žil a tvoril v období úpadku a pádu Rímskej ríše. Najprv bol zástancom manicheizmu, neskôr sa pridal ku skepticizmu a nakoniec sa prostredníctvom novoplatonizmu dostáva ku kresťanstvu, ktorému ostáva verný do konca života. Takmer t ...
Brown, Alison Leight : Hegel Brown, Alison Leight : Hegel
prvé vydanie: 2005 MOC: 6.6 EUR / Kč
anotácia: Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770-1831) je dnes všeobecne pokladaný za zavŕšiteľa vývoja klasického filozofického myslenia. Po jeho smrti sa už filozofi ani len nepokúsili uzavrieť celé poznanie sveta do jediného systému, založenému na viere v rozum. Hegelov systém takto na jednej strane ukončuje jedno veľké obdobie ...
Howe, Leslie A.: Habermas Howe, Leslie A.: Habermas
prvé vydanie: 2005 MOC: 6.6 EUR / Kč
anotácia: Jürgen Habermas (1929), jeden z najuniverzálnejších a najvplyvnejších filozofov dvadsiateho storočia. Svojím dielom ovplyvnil nielen súčasnú filozofiu, ale aj sociálne vedy, politológiu, právo a ekonómiu. Je spolutvorcom koncepcie moderných sociálnych demokracií a jeho obsiahla tvorba sa sústreďuje predovšetkým na prob ...
Steinberg, Diane: Spinoza Steinberg, Diane: Spinoza
prvé vydanie: 2005 MOC: 6.6 EUR / Kč
anotácia: Jednotný a hlboký pohľad na všetky filozoficky dôležité otázky.rnSpinozova filozofia ponúka jednotný a hlboký pohľad na všetky filozoficky dôležité otázky, ako sú povaha reality, ľudská prirodzenosť, čo môžeme vedieť a dobrý život. Monografia jasným a súhrnným spôsobom približuje Spinozovu metafyziku, psychológiu, etik ...
Missner, Marshall: Hobbes Missner, Marshall: Hobbes
prvé vydanie: 2004 MOC: 6.60 EUR / Kč
anotácia: THOMAS HOBBES (1588 – 1679), anglický filozof, ktorého dielo výrazne ovplyvnilo celú európsku morálnu a politickú filozofiu. Prečo ľudia proti sebe bojujú a prečo žijú spolu v mieri, pričom ani boj, ani mier nie sú trvalé? Odpoveď na túto otázku vyžaduje, podľa Hobbesa, pochopiť ľudskú prirodzenosť. Človek je svojou po ...
Radford, Gary P.: Eco Radford, Gary P.: Eco
prvé vydanie: 2004 MOC: 6.6 EUR / Kč
anotácia: UMBERTO ECO (1932), filozof, literárny kritik, historik a spisovateľ. Je profesorom semiotiky na univerzite v Bologni. V jeho rozsiahlej bibliografii sa vyskytujú diela teoretické Otvorené dielo, Pojednanie o obecnej semiotike, Chýbajúca štruktúra, Hladanie dokonalého jazyka, aj populárne eseje Babylonsky rozhovor, Ces ...
Brown, Alison: Foucault Brown, Alison: Foucault
prvé vydanie: 2004 MOC: 6.6 EUR / Kč
anotácia: MICHEL FOUCAULT (1926-1984), francúzsky filozof, historik a politický aktivista. Vďaka svojim prácam Dejiny šialenstva, Zrod kliniky a predovšetkým Slová a veci sa v šesťdesiatych rokoch 20. storočia stal jednou z najvýraznejších postáv na francúzskej intelektuálnej scéne. Mimoriadnu pozornosť vyvolával spôsob, akým dô ...
Winston, Morton: Chomsky Winston, Morton: Chomsky
prvé vydanie: 2004 MOC: 6.6 EUR / Kč
anotácia: NOAM CHOMSKY (1928), jazykovedec, filozof, kultúrny kritik a politický aktivista. Napísal viac ako sedemdesiat kníh a vyše tisíc článkov. Patrí medzi desať najcitovanejších autorov všetkých čias. Jeho teória jazykovej kompetencie, ako vrodenej, biologickej charakteristiky človeka tvorí jeden zo základov súčasnej kognit ...
Thomson, Garrett: Locke Thomson, Garrett: Locke
prvé vydanie: 2004 MOC: 6.6 EUR / Kč
anotácia: John Locke, George Berkeley a David Hume – to sú tri najvýznamnejšie vrcholy britskej empiristickej filozofie. Bol to práve JOHN LOCKE (1632 – 1704), koho možno označiť za duchovného otca novovekého empiricizmu. Podľa Locka celé poznanie vychádza zo skúsenosti a svojím programom jasnej, zrozumiteľnej a overiteľnej filo ...
Thomson, Garrett: Kant Thomson, Garrett: Kant
prvé vydanie: 2004 MOC: 6.6 EUR / Kč
anotácia: Ako možno zmieriť vedu s morálkou a náboženstvom? Immanuel Kant (1724 - 1804) veľký novoveký filozof, ponúkol na túto otázku novú odpoveď, ktorá nám má čo povedať ešte aj dnes. Nemecký filozof osvietenstva, dodnes považovaný za jedného z najvplyvnejších mysliteľov západného sveta. Svojimi poznatkami obohatil najmä obla ...
Inglis, John: Akvinský Inglis, John: Akvinský
prvé vydanie: 2004 MOC: 6.6 EUR / Kč
anotácia: Tomáš Akvinský (1225-1274), dominikánsky kňaz a filozof, žil a tvoril v čase, kedy prvé kontakty s Aristotelovým dielom v latinských prekladoch začínajú otriasať základmi tradičnej európskej vzdelanosti a problematizovať vzťah medzi náboženskou vierou a rozumom. Tomášovo dielo vytvorilo základ pre spojenie biblickej tr ...
Wheeler, Darrell: Davidson Wheeler, Darrell: Davidson
prvé vydanie: 2004 MOC: 6.6 EUR / Kč
anotácia: Donald Davidson (1917-2003), jeden z najvplyvnejších amerických filozofov druhej polovice dvadsiateho storočia. Jeho práce z oblasti filozofie jazyka a mysle ovplyvnili diskusie azda o všetkých základných problémoch súčasnej filozofie - sémantike, epistemológii, etike, o probléme vzťahu mysle a tela, mysle a jazyka, re ...
Symons, John: Dennett Symons, John: Dennett
prvé vydanie: 2004 MOC: 6.6 EUR / Kč
anotácia: Počnúc Platónom si filozofi kladú otázku, ako je možné poznanie. Ako poznávame vonkajší svet objektov a udalostí? Ako poznávame vnútorný svet myšlienok, presvedčení, pocitov a nálad a ako tieto dva svety spolu súvisia?rnTradičná filozofia vytvorila pojem „vedomia“ a metódu jeho skúmania – introspekciu, pomocou ktorej h ...
Thomson, Garrett: Descartes Thomson, Garrett: Descartes
prvé vydanie: 2004 MOC: 6.6 EUR / Kč
anotácia: René Descartes (1596 – 1650) zmenil našu predstavu o svete. Bol to vizionársky mysliteľ a ako prvý prišiel s myšlienkou vysvetľovania všetkých fyzikálnych zmien pomocou niekoľkých základných zákonov. Použil túto významnú predstavu na neuveriteľne široké spektrum javov, od astronómie až po anatómiu. Brúsil šošovky, pozo ...
Pratchett, Terry: Johnny a mŕtvi Pratchett, Terry: Johnny a mŕtvi
prvé vydanie: 2002 MOC: 5.61 EUR / Kč
anotácia: Predať cintorín mŕtvym and hlavou? Len málo ľudí môže uvidieť mŕtvych. Dvanásťročný Johnny Maxwell tú schopnosť má a má pre mŕtvych aj veľmi zlú správu: mestská rada sa rozhodla zrušiť cintorín a na jeho mieste vystavať administratívnu budovu. ...
Pratchett, Terry: Iba ty možeš zachrániť ľudstvo Pratchett, Terry: Iba ty možeš zachrániť ľudstvo
prvé vydanie: 2002 MOC: 5.61 EUR / Kč
anotácia: Mimoriadne zábavný a pútavý príbeh od Terryho Pratchetta, majstra v oblasti fantastiky. Obrovská nepriateľská flotila z najnovšej počítačovej hry prehrmela krížom cez počítačovú obrazovku... ...
Pratchett, Terry: Johnny a bomba Pratchett, Terry: Johnny a bomba
prvé vydanie: 2002 MOC: 5.61 EUR / Kč
anotácia: Johnny si všelijako predstavoval putovanie v čase, sníval o ňom, veľa o ňom prečítal, no že by to malo nejakú súvislosť s nákupným vozíkom starej pani Tachyonovej, by nikdy nepredpokladal. A predsa. Johnny aj so svojou partiou sa dostanú do čias spred viac ako päťdesiat rokov, keď omylom majú na mestečko Blackbury padn ...
Olejár, Marián: Johnny-Cake - Pampúšik Olejár, Marián: Johnny-Cake - Pampúšik
prvé vydanie: MOC: 0.99 EUR / 28 Kč
anotácia: ...
Olejár, Marián; Olejárová, Iveta; Olejár, Martin: Ako rýchlo a dobre riešiť príklady o pohybe I. diel Olejár, Marián: Ako rýchlo a dobre riešiť príklady o poh
prvé vydanie: MOC: 2.90 EUR / 64 Kč
anotácia: V knihe je 111 riešených úloh o pohybe fyzikálnou a matematickou metódou. V úvode sú uvedené základné pojmy a úvahy matematického a mechanického charakteru. V prvej kapitole sú vstupné príklady, ktorými sa zoznamujeme so základnými veličinami opisu pohybu: dráha, čas, rýchlosť a graf dráhy. Údaje zo zadaní úloh sú zakr ...
Olejár, Marián; Olejárová, Iveta; Olejár, Martin: Ako rýchlo a dobre riešiť príklady o pohybe II. diel Olejár, Marián: Ako rýchlo a dobre riešiť príklady o poh
prvé vydanie: MOC: 2.90 EUR / 64 Kč
anotácia: V knihe je 111 riešených úloh o pohybe fyzikálnou a matematickou metódou. V úvode sú uvedené základné pojmy a úvahy matematického a mechanického charakteru. V prvej kapitole sú vstupné príklady, ktorými sa zoznamujeme so základnými veličinami opisu pohybu: dráha, čas, rýchlosť a graf dráhy. Údaje zo zadaní úloh sú zakr ...
Olejár, Marián; Olejárová, Iveta; Olejár, Martin: Riešené úlohy o spoločnej práci Olejár, Marián: Riešené úlohy o spoločnej práci
prvé vydanie: MOC: 2.19 EUR / 64 Kč
anotácia: Kniha obsahuje 60 algoritmov a 72 vyriešených príkladov. Sú rozdelené do troch častí: súčtový typ, rozdielový typ, rôzne algoritmy. V závere je uvedená typologizácia úloh. Prvá časť je venovaná súčtovému typu úloh a má 6 kapitol: prvá obsahuje úlohy o spoločnej práci pri neznámom trvaní spoločnej práce rovnej 1, druhá ...
Olejár, Marián; Olejárová, Iveta; Olejár, Martin: Logaritmické rovnice I. diel Olejár, Marián: Logaritmické rovnice I. diel
prvé vydanie: MOC: 2.90 EUR / 64 Kč
anotácia: Kniha obsahuje 555 vyriešených príkladov. V predslove sa rozoberajú pojmy a vzťahy vedúce k logaritmu a logaritmickej rovnici. V prvom diely je uvedených niekoľko typov logaritmických rovníc tak, aby študent dokázal sám danú problematiku naštudovať. Typ A má tvar loga x = y, kde výpočet robíme pomocou rovnice x = ay. Z ...
Olejár, Marián; Olejárová, Iveta: Logaritmické rovnice II. diel Olejár, Marián: Logaritmické rovnice II. diel
prvé vydanie: MOC: 2.90 EUR / 64 Kč
anotácia: Kniha je pokračovaním Logaritmických rovníc I. diel, obtiažnejšimi príkladmi, ktoré sa vyskytujú pri maturitách a na prijímacích pohovoroch na vysoké školy. Je tam 250 vyriešených príkladov. Predslov sa venuje pojmom a úvodná kapitola riešeniam príkladov s priamym použitím definície logaritmu. Kapitola jedna obsahuje p ...
Olejár, Marián; kolektív autorov: Zbierka vzorcov z matematiky Olejár, Marián: Zbierka vzorcov z matematiky
prvé vydanie: MOC: 7.3 EUR / 212 Kč
anotácia: Zbierka vzorcov z matematiky obsahuje na 200 stranách textu skoro všetky témy a vzorce učiva základnej a strednej školy a prvého ročníka vysokých škôl. Je rozdelená podľa jednotlivých tém a hľadanie určitého, termínu alebo vzorca uľahčuje register na konci knihy. V texte sú uvedené stovky tabuliek, náčrtov, grafov a ob ...
Olejár, Marián; Olejárová, Iveta: Derivácie I. diel Olejár, Marián: Derivácie I. diel
prvé vydanie: MOC: 2.90 EUR / 64 Kč
anotácia: Kniha obsahuje 600 vyriešených príkladov, kde sa precvičujú základné pravidlá derivovania elementárnych funkcií. Ak sa sústredíme na šesť pravidiel derivovania a okolo dvadsiatich funkcií, spravidla začínajúci má dočasný zmätok. Odstraňujeme ho metódou postupného priberania pravidiel a funkcií v málo sa meniacich zadan ...
Olejár, Marián; Olejárová, Iveta: Integrály, I. diel Olejár, Marián: Integrály, I. diel
prvé vydanie: MOC: 2.90 EUR / 64 Kč
anotácia: Kniha patrí do série študijných pomôcok vysokoškolskej matematiky. Obsahuje 270 vyriešených príkladov a má pokračovanie v druhom diely, zväzok 26. Tradične sa učí najprv neurčitý integrál ako súbor pravidiel a integrálov z elementárnych funkcií. V knihe je zvolený postup súčasného vysvetľovania oboch tém. Často podinte ...
Olejár, Marián; Olejárová, Iveta: Exponenciálne rovnice I. diel Olejár, Marián: Exponenciálne rovnice I. diel
prvé vydanie: MOC: 2.90 EUR / 64 Kč
anotácia: ...
Olejár, Marián; Olejárová, Iveta: Exponenciálne rovnice II. diel Olejár, Marián: Exponenciálne rovnice II. diel
prvé vydanie: MOC: 2.90 EUR / 64 Kč
anotácia: Obsahuje 320 vyriešených príkladov a je pokračovaním prvého dielu, zväzok 8. V kapitole šesť upravujeme členy ľavej strany rovnice na jeden základ, pretože na pravej strane je vhodné číslo, ktoré sa dá upraviť na ten istý základ. Pomocou algoritmu: ak sú základy rovnaké, tak sú rovnaké exponenty, získavame riešenie. V ...
Olejár, Marián; Olejárová, Iveta; Olejár, Martin: Mechanika 1 Olejár, Marián: Mechanika 1
prvé vydanie: MOC: 2.90 EUR / 64 Kč
anotácia: ...
Olejár, Marián; Olejárová, Iveta: Kvadratické rovnice I.diel Olejár, Marián: Kvadratické rovnice I.diel
prvé vydanie: MOC: 2.90 EUR / 64 Kč
anotácia: ...
Olejár, Marián; Olejárová, Iveta; Olejár, Martin: Limity I. diel Olejár, Marián: Limity I. diel
prvé vydanie: MOC: 2.90 EUR / 64 Kč
anotácia: Zväzok obsahuje 853 vyriešených príkladov. Limity, ako vstupný pojem do diferenciálneho a integrálneho počtu, často robí značné problémy študujúcim. Je to preto, že v zápise a v argumente je veľa položiek, ktoré je potrebné postrehnúť, aby bol výpočet správny. Ak študujúci postupuje od príkladu k príkladu, má možnosť z ...
Olejár, Marián; Olejárová, Iveta: Kombinatorika I. diel Olejár, Marián: Kombinatorika I. diel
prvé vydanie: MOC: 2.90 EUR / 64 Kč
anotácia: Kniha obsahuje 600 vyriešených príkladov v 6. kapitolách. Na druhej strane obálky je pokračovanie pravidiel derivovania z Derivácii I. diel, zväzok 6, pre zložitejšie prípady. Kapitola jedna obsahuje jednoduché pravidlá z prvého dielu aplikované na vhodných príkladoch. Druhá kapitola je venovaná derivácii zloženej funk ...
Olejár Jr., Marián; Olejárová, Iveta: Kvadratické rovnice II. diel Olejár Jr., Marián: Kvadratické rovnice II. diel
prvé vydanie: MOC: 2.90 EUR / 64 Kč
anotácia: Kniha je pokračovaním Kvadratických rovníc I. diel s 560 vyriešenými príkladmi, čo spolu s II. dielom tvorí 1030 vyriešených príkladov. V jedenástej kapitole riešime kvadratické rovnice s kladným diskriminantom dosadením koeficientov do vzorca a tak získavame dva rôzne reálne korene. V dvanástej kapitole diskriminant j ...
Olejár, Martin; Olejárová, Iveta: Graf funkcie I. diel Olejár, Martin: Graf funkcie I. diel
prvé vydanie: MOC: 2.90 EUR / 64 Kč
anotácia: Obsahuje 650 grafov funkcií rozdelených do 7. kapitol. V prvej kapitole sú grafy konštantných funkcií a grafy rovnobežiek s y osou. Každý graf má svoje meno, ktorým je jeho matematický zápis pomocou nezávisle premennej x a závisle premennej y, resp. f(x). V druhej kapitole sú grafy lineárnej funkcie y = ax + b, kde pri ...
Olejár, Marián; Olejárová, Iveta: Derivácie II. diel Olejár, Marián: Derivácie II. diel
prvé vydanie: MOC: 2.90 EUR / 64 Kč
anotácia: Kniha obsahuje 600 vyriešených príkladov v 6. kapitolách. Na druhej strane obálky je pokračovanie pravidiel derivovania z Derivácii I. diel, zväzok 6, pre zložitejšie prípady. Kapitola jedna obsahuje jednoduché pravidlá z prvého dielu aplikované na vhodných príkladoch. Druhá kapitola je venovaná derivácii zloženej funk ...
Olejár, Marián; Olejárová, Iveta: Geometria Olejár, Marián: Geometria
prvé vydanie: MOC: 2.92 EUR / 85 Kč
anotácia: ...
Olejár, Marián; Olejárová, Iveta: Limity II. diel Olejár, Marián: Limity II. diel
prvé vydanie: MOC: 2.90 EUR / 64 Kč
anotácia: Je pokračovaním Limit, 1. diel, zväzok 12 a obsahuje ďalších 7 kapitol a 450 vyriešených príkladov. V 1. kapitole sa opakujú niektoré pravidlá a metódy počítania limit z prvého dielu. Kapitola 2 je venovaná výpočtu limit racionalizáciou, kde mocniny z funkcii vhodne odstraňujeme tak, aby sa výpočet vhodne zjednodušil. ...
Olejár, Marián; Olejárová, Iveta: Výrazy I. diel Olejár, Marián: Výrazy I. diel
prvé vydanie: MOC: 2.90 EUR / 64 Kč
anotácia: Kniha obsahuje 980 vyriešených príkladov v desiatich kapitolách. Žiak sa s výrazmi stretáva už od prvého ročníka základnej školy, počas štúdia na strednej a vysokej škole, ale aj počas celoživotnej praxe. Výraz obsahuje číslice (0, 1, 2, ... , 9), konštanty (a, b, c, ...), premenné (x, y, ...), znaky pre operácie (+, - ...
Olejár, Marián; Olejárová, Iveta: Diferenciálne rovnice I. diel Olejár, Marián: Diferenciálne rovnice I. diel
prvé vydanie: MOC: 2.90 EUR / 64 Kč
anotácia: Kniha v štyroch kapitolách obsahuje 160 vyriešených príkladov. Diferenciálna rovnica je taká rovnica, ktorá obsahuje derivácie prvého alebo vyšších rádov jednej premennej vzhľadom na druhú premennú. Ak riešime diferenciálnu rovnicu, tak hľadáme takú funkciu, ktorá po dosadení do zadania mu vyhovuje. Keďže integrácia je ...
Olejár, Marián; Olejárová, Iveta: Výrazy II. diel Olejár, Marián: Výrazy II. diel
prvé vydanie: MOC: 2.90 EUR / 64 Kč
anotácia: Sú pokračovaním Výrazov I. diel, zväzok 18. Výrazy II. obsahujú 680 vyriešených príkladov v 8. kapitolách. V kapitole 1 sú na obrázkoch znázornené algebraické vzťahy druhej a tretej mocniny z jednočlena, dvojčlena a trojčlena. Druhá kapitola sa sústreďuje na príklady mocnín dvojčlenov. Rôzne obmeny dosadení čísla, prem ...
Olejár, Marián; Olejárová, Iveta: Definičný obor funkcií I. diel Olejár, Marián: Definičný obor funkcií I. diel
prvé vydanie: MOC: 2.90 EUR / 64 Kč
anotácia: Zväzok obsahuje 853 vyriešených príkladov. Limity, ako vstupný pojem do diferenciálneho a integrálneho počtu, často robí značné problémy študujúcim. Je to preto, že v zápise a v argumente je veľa položiek, ktoré je potrebné postrehnúť, aby bol výpočet správny. Ak študujúci postupuje od príkladu k príkladu, má možnosť z ...
Olejár, Marián; Olejárová, Iveta: Goniometrické rovnice I. diel Olejár, Marián: Goniometrické rovnice I. diel
prvé vydanie: MOC: 2.90 EUR / 64 Kč
anotácia: ...
Olejár, Marián; Olejárová, Iveta: Goniometrické rovnice II. diel Olejár, Marián: Goniometrické rovnice II. diel
prvé vydanie: MOC: 2.90 EUR / 64 Kč
anotácia: ...
Olejár, Marián; Olejárová, Iveta: Pravdepodobnosť I. diel Olejár, Marián: Pravdepodobnosť I. diel
prvé vydanie: MOC: 2.90 EUR / 64 Kč
anotácia: Úvodná kapitola je venovaná vstupným pojmom z pravdepodobnosti tak, že sú interpretované či ozrejmované na jednoduchých príkladoch. Vyťahovaním niekoľkých vecí z osudia, nádoby či kontajnera je venovaná druhá kapitola. Pomocou názornosti, vypisovaním možností a kombinatorickým zápisom riešení, si vytvárame predpoklad p ...
Olejár, Marián; Olejárová, Iveta: Lineárne rovnice I. diel Olejár, Marián: Lineárne rovnice I. diel
prvé vydanie: MOC: 2.90 EUR / 64 Kč
anotácia: Kniha obsahuje asi 500 vyriešených príkladov v desiatich kapitolách. Lineárne rovnice je téma, kde učiaci sa stretáva s novým druhom matematických objektov a kde zápisy rovníc sa komplikujú a množia. V knihe sú akceptované tieto zvláštnosti tak, že žiak pri prechode od príkladu k príkladu, od kapitoly ku kapitole na ma ...
Olejár, Marián; Olejárová, Iveta; Olejár Jr., Marián: Integrály, II. diel Olejár, Marián: Integrály, II. diel
prvé vydanie: MOC: 2.90 EUR / 64 Kč
anotácia: Integrály II. diel sú pokračovaním Integrálov I. diel, Zväzok 7. Integrály II. obsahujú geometrické aplikácie určitého integrálu. V kapitole 7 sa na príkladoch rozoberá ako kladnosť, resp. zápornosť funkcie na danom intervale ovplyvňuje výsledok integrovania. Je tam uvedený klasický príklad integrovania funkcie sin x n ...
Olejár, Marián: Komplexné čísla Olejár, Marián: Komplexné čísla
prvé vydanie: MOC: 2.90 EUR / 64 Kč
anotácia: Je zbierka 252 vyriešených príkladov a obsahuje 8 kapitol. V prvej kapitole sa rozoberá hierarchia čísel počnúc prirodzenými a končiac komplexnými číslami. Sú tu definície pojmov z oblasti komplexných čísel. V druhej kapitole sú príklady na sčítanie komplexných čísel s ich geometrickou konštrukciou. V tretej kapitole i ...
Olejár, Marián; Olejár Jr., Marián: Kužeľosečky 1 - Kružnica Olejár, Marián: Kužeľosečky 1 - Kružnica
prvé vydanie: MOC: 2.90 EUR / 64 Kč
anotácia: Zbierka 114 vyriešených príkladov v rozsahu stredoškolského učiva začína klasifikáciou kužeľosečiek. Na úlohy stredového tvaru rovnice kružnice nadväzujú úlohy na všeobecný tvar rovnice kružnice. Transformáciu všeobecného tvaru rovnice kružnice na stredový tvar sa realizuje úpravou na štvorec, kde sa určuje stred a pol ...
Olejár, Marián; Olejárová, Iveta: Kužeľosečky 2 - Elipsa Olejár, Marián: Kužeľosečky 2 - Elipsa
prvé vydanie: MOC: 2.90 EUR / 64 Kč
anotácia: ...
Olejár, Marián; Olejárová, Iveta: Kužeľosečky 3 - Hyperbola Olejár, Marián: Kužeľosečky 3 - Hyperbola
prvé vydanie: MOC: 2.90 EUR / 64 Kč
anotácia: ...
Olejár, Marián; Olejárová, Iveta: Lineárne nerovnice 1 Olejár, Marián: Lineárne nerovnice 1
prvé vydanie: MOC: 2.90 EUR / 64 Kč
anotácia: ...
Olejár, Marián; Olejárová, Iveta: Lineárne nerovnice s absolútnou hodnotou 1. Olejár, Marián: Lineárne nerovnice s absolútnou hodnotou
prvé vydanie: MOC: 2.90 EUR / 64 Kč
anotácia: ...
Olejár, Marián; Olejárová, Iveta: Zbierka vzorcov z fyziky Olejár, Marián: Zbierka vzorcov z fyziky
prvé vydanie: MOC: 9.49 EUR / 276 Kč
anotácia: Zbierka vzorcov z fyziky na 280 stranách obsahuje skoro všetky témy a vzorce učiva základnej, strednej a čiastočne aj úvod do vysokoškolskej fyziky. Obsah knihy je rozdelený do 33 tém a v závere je register, pomocou ktorého možno nájsť príslušný pojem, vzťah alebo oblasť fyziky. V texte sa nachádza aj niekoľko stovák o ...
Olejár, Marián; kolektív autorov: Olejárova encyklopédia matematiky Olejár, Marián: Olejárova encyklopédia matematiky
prvé vydanie: MOC: 14.61 EUR / 424 Kč
anotácia: Na 268 stranách obsahuje viac ako 1050 hesiel základných pojmov matematiky abecedne usporiadaných, v dvoch stĺpcoch formátu A5. Štúdium matematiky v najprísnejšej norme či podobe má za cieľ budovať vedecké teórie o pojmových štruktúrach a skúmanie relácií medzi nimi. Človek vyjadrujúci sa o istej oblasti reality presne ...
Olejár, Marián; kolektív autorov: Albert Einstein, časť 1. Olejár, Marián: Albert Einstein, časť 1.
prvé vydanie: MOC: 2.92 EUR / 85 Kč
anotácia: ...
Olejár, Marián; Olejárová, Iveta: Populárny slovník modernej fyziky Olejár, Marián: Populárny slovník modernej fyziky
prvé vydanie: MOC: 2.92 EUR / Kč
anotácia: Kladie si za úlohu sprístupniť niektoré odborné termíny, či pojmy posledného obdobia fyziky a kozmológie. Tie vďaka internetu, televízii a sci-fi literatúry rýchlo prechádzajú do prirodzených jazykov a udomácňujú sa, čo si vyžaduje kodifikáciu. Úlohou populárnych slovníkov je zložitý pojem či problém vedy zjednodušiť a ...
Olejár, Marián; kolektív autorov: Veda o štáte Olejár, Marián: Veda o štáte
prvé vydanie: MOC: 2.92 EUR / 85 Kč
anotácia: V knihe je uvedená paradigma vedy ako celku, ako systém P,S,V,t aj v schematickej podobe. Veda o štáte je tu predkladaná ako komplexná vedecká disciplína, resp. konglomerát vied v ktorom sú participujúce vedecké disciplíny: ekonomické vedy, veda o práve, psychosociálne vedy, atď. Teda tradičné spojenie teória štátu a p ...
Olejár, Marián; Olejárová, Iveta: Zábavná matematika a logika Olejár, Marián: Zábavná matematika a logika
prvé vydanie: MOC: 1.46 EUR / Kč
anotácia: Zošit 1 je určený pre žiakov do 10 rokov, pre samostatnú prácu aj poučenie. Poučenie z histórie začína Archimedom, ktorý bol pravdepodobne najväčším matematikom a mechanikom svojej doby - v staroveku. Prvá úloha je venovaná píleniu polien a zisťovaniu počtu klátikov. Druhá, určeniu o koľko viac priamok prechádza piatim ...
Olejár, Marián; Olejárová, Iveta: Algebra 1 Olejár, Marián: Algebra 1
prvé vydanie: MOC: 2.95 EUR / 85 Kč
anotácia: ...
Olejár, Marián; Olejárová, Iveta: Algebra 2 Olejár, Marián: Algebra 2
prvé vydanie: MOC: 2.92 EUR / 85 Kč
anotácia: ...
Olejár, Marián; Olejárová, Iveta: Matematika 2 Olejár, Marián: Matematika 2
prvé vydanie: MOC: 2.92 EUR / Kč
anotácia: ...
Olejár, Marián; Olejárová, Iveta: Testy z matematiky pre 6. ročník Olejár, Marián: Testy z matematiky pre 6. ročník
prvé vydanie: MOC: 2.92 EUR / 85 Kč
anotácia: ...
Olejár, Marián; Olejárová, Iveta; Olejár, Martin: Matematika 1 Olejár, Marián: Matematika 1
prvé vydanie: MOC: 2.92 EUR / 85 Kč
anotácia: ...
Olejár, Marián; Olejárová, Iveta: Fyzika 1 stredoškolská Olejár, Marián: Fyzika 1 stredoškolská
prvé vydanie: MOC: 2.92 EUR / 85 Kč
anotácia: ...
Olejár, Marián; Olejárová, Iveta: Otázky a odpovede z fyziky 1 Olejár, Marián: Otázky a odpovede z fyziky 1
prvé vydanie: MOC: 2.92 EUR / 85 Kč
anotácia: ...
Olejár, Marián; Olejárová, Iveta: Fyzika 1 Olejár, Marián: Fyzika 1
prvé vydanie: MOC: 2.92 EUR / 85 Kč
anotácia: ...
Olejár, Marián; Olejárová, Iveta: Fyzika 2 Olejár, Marián: Fyzika 2
prvé vydanie: MOC: 2.92 EUR / Kč
anotácia: ...
Olejár, Marián; kolektív autorov: Úvod do vedy, kniha 1 Olejár, Marián: Úvod do vedy, kniha 1
prvé vydanie: MOC: 3.29 EUR / Kč
anotácia: ...
Olejár, Marián; Olejárová, Iveta: Matematika 1 do prímy Olejár, Marián: Matematika 1 do prímy
prvé vydanie: MOC: 2.92 EUR / 85 Kč
anotácia: ...
Olejár, Marián; kolektív autorov: Štruktúra vedy, kniha 1 Olejár, Marián: Štruktúra vedy, kniha 1
prvé vydanie: MOC: 2.92 EUR / Kč
anotácia: V slovníkoch a encyklopédiách nenachádzame jednotnú definíciu vedy. Na otázku: Čo je veda? spravidla odpovedáme výsledkami techniky. Ak chceme dať presnejšiu charakteristiku vedy, či niektorej vedeckej disciplíny, vtedy je rozumné skúmať štruktúru poznávania, štruktúru vedeckého poznávania, resp. štruktúru vedy. V knih ...
Olejár, Marián; Olejárová, Iveta; Olejár, Marián Jr.: Lineárne rovnice s parametrom I. diel Olejár, Marián: Lineárne rovnice s parametrom I. diel
prvé vydanie: MOC: 2.90 EUR / 85 Kč
anotácia: ...
Kozma, Jozef: V osade i medzi gadžami - Andro taboris the maškar o gadže Kozma, Jozef: V osade i medzi gadžami - Andro taboris
prvé vydanie: MOC: 3.99 EUR / Kč
anotácia: ...