Záborský, Jonáš: Dva dni v Chujave, Jurát Záborský, Jonáš: Dva dni v Chujave, Jurát
prvé vydanie: 2011 MOC: 3.99 EUR / Kč
anotácia: Jonáš Záborský vo svojom diele kriticky zobrazuje porevolučné pomery v 19. storočí na Slovensku. Podáva dobové svedectvo o zápase jednoduchého človeka, ktorého sa dotýkajú snahy vládnucej vrstvy o maďarizáciu Uhorska, úpadok šľachty, pohŕdanie slovanstvom a zaostalosť slovenského ľudu.rnDva dni v Chujave je jedna zo Z ...
Kukučín, Martin: Keď báčik z Chochoľova umrie, Neprebudený Kukučín, Martin: Keď báčik z Chochoľova umrie, Neprebuden
prvé vydanie: 2011 MOC: 3.99 EUR / 116 Kč
anotácia: Dielo Martina Kukučína svojím rozsahom i koncepciou patrí k k najvýznamnejším prvkom v slovenskej literatúre. V tomto malom výbere prózy čerpá námety zo života prostého slovenského ľudu, vyniká prenikavou kresbou ľudského charakteru i slovenskej prírody. Problematike morálneho úpadku zemianstva sa venuje v próze Keď b ...
Jesenský, Janko: Malomestské rozprávky Jesenský, Janko: Malomestské rozprávky
prvé vydanie: 2010 MOC: 3.99 EUR / 116 Kč
anotácia: Malomestské rozprávky sú zbierkou 10 veselých poviedok z malomestského prostredia. K nim sú pripojené novely Papuča, Ženích, Balek, Oľga, Elena, Hríby, Medicína, Slovo lásky. ...
Tajovský, Jozef Gregor: Statky-zmätky, Smrť Ďurka Langsfelda Tajovský, Jozef Gregor: Statky-zmätky, Smrť Ďurka Langsfelda
prvé vydanie: 2010 MOC: 3.99 EUR / 116 Kč
anotácia: Statky-zmätky je dráma v štyroch dejstvách pojednávajúca o mladej dvojici, ktorá na nátlak okolia pristala na uzavretie manželstva bez lásky s prísľubom majetku. Smrť Ďurka Langsfelda je dramatizovaním udalostí z roku 1849. Juraj Langsfeld bol slovenský národovec, učiteľ, kazateľ a dobrovoľník. Ako poručík slovenskej d ...
Sládkovič, Andrej: Detvan, Výber z lyriky Sládkovič, Andrej: Detvan, Výber z lyriky
prvé vydanie: 2010 MOC: 3.99 EUR / 116 Kč
anotácia: Detvan je lyricko-epická báseň napísaná v rokoch 1845 až 1847. Príbeh je inšpirovaný príbehmi o Matejovi Korvínovi a príbehmi s jánošíkovskou tematikou. Odohráva sa v 14. storočí v okolí Poľany počas panovania Mateja Korvína. Cieľom diela bolo prispieť k národnému povedomiu Slovákov. Prvý spev – Martin; Druhý spev – Dr ...